In perioada 15-21 May 2022 elevii din comuna Varias, România
au avut oportunitatea de a interacționa cu elevi din tările partenere, Spania
și Grecia multumită proiectului Erasmus + KA229 
”Enrichment is the result of meeting”. Italia a fost alaturi de noi
realizand activitatile online.

From 15th to 21st of May 2022 students
from Vraiaș, Romania had the chance to interact with students from partener
countries , Greece and Spain, thanks to project Erasmus + KA229  ”Enrichment
is the result of meeting”. Italian children were with us doing the

activities online.

Elevii de la
Scoala Gimnazială Variaș impreună cu elevii de la Școala Gimnazială Gelu au
fost nerăbdători să-i cunoască pe elevii participanți la mobilitate din țările
partenere, mai ales că pe unii dintre aceștia au avut ocazia să-i întâlnească
online cu o săptămână inainte in cadrul proiectului

Students from Scoala Gimnazială Variaș and Gelu were anxious to meet the project parteners,
especially the children who had the opportunity to meet some of the students on
our online meeting the previous week.

Activitățile abordate in România sunt legate de  multiculturalitatea etnică și religioasă intr-un mediu favorabil incluziunii. Activitățile de învățare au fost centrate pe cunoașterea caracteristicilor fiecărei religii, etnii și importanța Paștelui utilizând metode active de învățare. Elevii români, de diferite etnii și culte religiose, ghidați de profesorul de muzică au format o trupă muzicală și au incântat cu cantece specifice sărbătorii pascale și au intâmpinat partenerii cu cantecul Odă bucuriei. De asemenea, dansuri populare specifice fiecărei etnii au avut loc. Aceste activități păstrază tradițiile și demonstrează buna relatie intre oameni.

In Romania the activity approached was ethnic and religious multiculturalism as a successful way for INCLUSION. The learning activities focussed on knowing the characteristics of each religion, ethnic and the importance of Easter using active methodologies. Romanian students, belonging to different ethnics and religions  have given a short musical performance, under the guidance of a music teacher ( they have sang songs related to Easter and our guests were welcomed with the song named Joy to the world),enriched by folk dances specific to the existing ethnies. These activities keep the traditions and prove the good cohabitation of people in multiculturalism.

In timpul acestei mobilități elevii au participat activ la diferite ateliere de lucru cum ar fi: vopsitul de ouă, quilling, cum se prepară cozonacul, pictura pe sticlă și realizarea unei diorame pentru fiecare țară participantă. Pentru o mai bună ințelegere a activităților de invățare, au fost utilizate prezentări, filmulete realizate de elevi cu tradițiile de Paște, au fot utilizate metoda pălăriilor ganditoare și metoda cubului.

La activitățile din scoală au luat parte nu doar profesori și elevi ci și membrii ai comunității Variaș: părinți ai elevilor, preoteasa care ne-a ghidat la pregatirea aluatului pentru cozonac și toți angajații școlii.

During the mobility students actively participated at workshops as painting eggs, quilling, making sweetbread (cozonac), holly art-painting on glass, creating a diorama for each participating country

For the acquisition of new knowledge and key competences inclusive workshops with special needs students take place, learner-centred, students built their own learning. For the accomplishment of the learning activities there were  used presentations, films realized by chidren with Easter tradition, the Thinking Hats method and the Cube method were used. Primarul comunei Variaș, Nicolae Birău, a intampinat musafirii alături de elevii și profesorii școlii și ne-a găzduit in ziua de marți la primărie unde a prezentat pe scurt activitătile legate de comunitatea noastră unde trăiesc in armonie români, sârbi, ucraenieni, nemți, unguri și romi. De asemeneta a raspuns deschis curiozităților elevilor legate de munca sa.

Not only the students and the teachers were involved in the activities but also members from Variaș community as parents, and the priestess who guided students in making the dough for the sweetbread and all schools’ employees. The Village Mayor, Nicolae Birău, has also greeted our guests on the first day, and on Tuesday he has invited us to his workplace where he has shortly presented our community, in which in harmony live: Romanians, Serbians, Hungarians, Germans, Ukrainians and Gypsies. He has also answered openly to students curiosities about his work.

Hooly art

Au avut loc intâlniri cu preoți reprezentanți ai cultelor: Ortodox pe rit vechi și nou, catolic, baptist și penticostal pentru a afla mai multe informații despre tradiițiile și obiceiurile de Paște a fiecărui cult și pentru a afla cum membrii acestei comunități trăiesc in armonie. De asemenea am vizitat bisericile reprezentative fiecărui cult din comunitatea noastră. Toate activitățile evidentiază faptul că biserica are un rol important in dezvoltarea elevilor și in inlăturarea stereotipurilor etnice și religioase. Elevii au scris eseuri cu titlul ”Easter in my family” pentru a împărtăși experirnțe.

Meetings with the clergymen belonging to  old and new rite Orthodox, Catholic, Evangelical, Lutheran and Pentecostal religion took place to get extra information gathered by the students. Visits at churches belonging to each religion were organized as outdoor learning tasks. Parents and church representatives presents the Easter traditions. Students write essays with the title “Easter in my family” to share their background. All the activities  render the ways in which the church is involved in the students’ personal development and the diminish of ethnic and religious stereotypes.

A avut loc și o scurtă vizită de studiu la Mureș. S-au utilizat metode non-formale de învățare, precum starburst, diferite jocuri pe grupe. Elevii au avut șansa să interacționeze in grupe ghidați de profesori. Activitățile au fost evaluate printr-un chestionar aplicat participanților. Eseurile au fost imbunătățite și cuprinse intr-o broșură cu titlul ”The multiculturalism of Easter”. Unele activități au avut loc și in afara programului școlii, aceste activități fiind considerate parte din curriculum și a procesului de învățare.

Short study visit at Mures was organized. Non formal learning methods were used: Starburst, games, guided research. The activities were evaluated through satisfaction questionnaires applied to the participants. As a product, the written essays were improved and gathered in an illustrated brochure with the title “The multiculturalism of Easter “.The multicultural program for Inclusion was directly observed and as a consequence spread through the partners. We ensure the normal development of the Romanian classes by organizing activities with the teachers’ supervision of students in small groups. Some activities were performed out of the school timetable. Partner schools consider these activities as part of the curriculum and the learning process.

Partenerii au avut șansa de a cunoaște și orașul Timișoara și de a da  un tur cu vaporasul pe râul Bega.  A avut loc și o întâlnire cu subprefectul Timișului , domnul Sorin Gabriel Ionescu și cu doamna Aura Danielescu, Inspector General Timiș care ne-au primit cu amabilitate și au apreciat imlicarea in aceste proiecte bnefice elevilor.

Partners were taken to a guided visit in Timișoara. Meeting with the county vice-reeve Mr Sorin Gabriel-Ionescu and Mrs. Aura Danielescu the General Inspector of Timis County took place who kindly welcomed our visitors and appreciated our implication to Erasmus+  projects for students benefits. They had also the chance to go on a Bega Boat Tour.

Elevii, care sunt beneficiarii acestor proiecte, și-au imbogățit cunoștințele despre religie, cultura, traditiile și obiceiurile din alte țări, au facut abstracție de diferențe și au găsit asemănărille intre ei fără să țină cont de stereotipuri etnice și religioase. Ei și-au dezvoltat abilitățile sociale și au legat relații de prietenie, au experimentat toleranța și  respectul ca definitorii pentru multiculturalitate, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare intr-o limbă străină.

The students, who are the most important beneficiaries: enrich their knowledge on the religion, culture, traditions and customs from other countries, put aside the differences and find the similarities between them, no longer keep in their minds the ethnic and religious stereotypes, develop their social abilities and those of establishing relationships, experience tolerance and respect as the unique succes of multiculturalism, develop their speaking skills in a foreign language.

The teachers: experience an succesful multicultural learnig context, learn new teaching techniques regarding the outdoor education, develop their working abilities in groups with unknown people, become more open-minded and tollerant, exchange multicultual acceptance and tolerance good practice.

The local community from each country: benefit from the experiences that the participants have come across, after the dissemination activities show more appreciation towards the school and the teachers’ activity.

Total Page Visits: 86 - Today Page Visits: 1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!