WEAR MY SHOES

Wear my shoes- exposition

Considerăm de o mare importanță  să creăm în școala noastră un context co-educativ, iar pentru a face acest lucru am organizat o exoziție artistică cu titlul ”Wear my shoes” (Poartă-mi pantofii!)

Elevii și-au expus lucrarea atât la Școala Gimnazială Variaș cât și la Scoala Gimnazială Gelu pe data de 28 Noimbrie 2022.

We consider of great importance to create a co-educative context in our schools, so in order to create it we organized an Artistic Exposition under the title “Wear my shoes”. The students exposed their work both at Scoala Gimnazială Variaș  and Scoala Gimnazială Gelu (its structure) on 27th of November 2022.

 

Elevii s-au intâlnit de cateva ori pentru a cauta și discuta despre egalitate si discriminare.Ei  au investigat mai intâi lucrarea artistei Leung Mee Ping- ”Memorize the future” și care este principalul motiv pentru această lucrare. Cu colaborarea profesorilor de diferite materii din școala noastră : educație socială, desen,istorie, limba romană, elevii au investigat și au discutat despre  dificultățile pe care le întâmpină femeile din țara noastră zi de zi legate de discriminare.

Several meetings took place where children did research work about real equality. They have first investigated the work of the artist Leung Mee Ping “Memorize the future” and the main reason for this artistic work.  With the collaboration of Art teacher, social education teacher and teachers of other  different subjects in our school students have investigated the difficulties that women can have on their daily life dealing with discrimination.

Expoziția s-a făcut la școală, la intrarea in curtea școlii, unde membrii comunității au putut vedea expoziția. Expoziția realizată de elevii școlii a fost prezentată și la Târgul de Crăciun, târg organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă de elevii Scolii Gimnazile Gelu, unde au fost invitați toti membrii comunității, atât din Gelu cât și din Variaș, iar acestia au putut veda și munca elevilor școlii noastre. 

The exposition was made at school, in front of the entrance where all parents and members of community could watch it. With the occasion of winter holidays there was also a Christmas Fair organized by Scoala Gimnazială Gelu where all members of community  Variaș and Gelu were invited and they could watch the exposition created by their children, the children of our school.

Mesajele găsite de elevi au fost scrise atât în română cît și in engleză, iar acestea sunt urmatoarele:

The message written on the cards were written both in English and Romanian and were the following:

 • ÎN ANUMITE DOMENII FEMEILE SUNT PLĂTITE MAI PUȚIN DECÂT BĂRBAȚII DEOARECE SUNT CONSIDERATE MAI SLABE.
 • IN SOME AREAS WOMEN ARE PAID LESS THAN MEN BECAUSE THEY ARE CONSIDERED WEAKER.
 • FEMEILE SE CONFRUNTĂ MEREU CU PRESIUNEA LEGATĂ DE ÎNFĂȚIȘARE FIZICĂ, DIFERENȚA DE AȘTEPTĂRI, HĂRȚUIREA ÎN MEDIUL ONLINE
 • IN THE ONLINE ENVIRONMENT, MORE AND MORE MEN HARASS WOMEN. ABOUT 80% WOMEN ARE HARASSED ONLINE.
 • INCĂ SE CONSIDERĂ CĂ DOAR FEMEILE TREBUIE SĂ SE OCUPE DE TREBURILE CASNICE
 • MEN BELIEVE THAT WOMEN MUST TIDY UP, TAKE CARE OF THEMSELVES AND MAY ALSO HAVE A JOB.
 • FEMEILE AU UN GRAD SCĂZUT DE OCUPARE PE PIAȚA MUNCII ȘI SE CONFRUNTĂ DES CU SITUAȚII DE DISCRIMINARE LA ANGAJARE – FEMEILE INSĂRCINATE IȘI GĂSES GREU UN LOC DE MUNCĂ.
 • WOMEN OCCUPY A WEAK PLACE ON THE LABOUR MARKET AND THEY ARE DEALING WITH DISCRIMINATORY SITUATIONS WHEN THEY APPLY FOR A JOB – PREGNAT WOMEN FIND IT DIFFICULT TO GET A JOB
 • APROPAE 1,2 MILIOANE DE FEMEI DIN ROMÂNIA CUNOSC VIOLENȚA DOMESTICĂ.
 • ALMOST 1.2 MILLION OF WOMEN FROM OUR COUNTRY HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE.
 • DOR 30% DINTRE MEMBRII PARLAMENTELOR NAȚIONALE SUNT FEMEI.
 • ONLY 30% OF THE MEMBERS OF PARLIAMENT ARE WOMEN.
Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

Mobility to Greece -9th -15th October

Bine ati venit in Grecia!

Un grup de elevi de la Școala Gimnazială Variaș, însoțiți de profesori, au fost implicați in activități de mobilitate din cadrul proiectului Enrichment is the result of meeting, in Grecia in perioada 9-15 Octombrie 2022. Am ajuns intr-o țară plină de istorie și am fost primiți călduros de catre toți elevii și profesorii de la 7th Primary School din Xanthi, Grecia. 

Elevii greci ne-au întâmpinat și ne-au incântat cu o piesă de teatru denumită ”Mitul Europei”. După acest moment fiecare țară parteneră au facut o prezentare a  țării și a  orașului/satului de unde provenea fiecare. In felul acesta elevii au reusit să se cunoască mai bine și să gasească asemănări sau deosebiri față de locurile de unde provin.

Ne-a fost prezentată școala și clasele, iar copii au putut interacționa unii cu alții pentru a se cunoaște mai bine.

A  group of students from  Școala Gimnazială Variaș, together with their teachers were involved in  mobility activities within Enrichment is the result of meeting project. We arrived in a Country full of history and we were well received by all the students and teachers from 7th Primary School of Xanthi, Greece. Greek children welcomed us with a theatrical play ”The myth of Europe” . We all have made a short  presentation of our country and our city and could see similar or different aspects about the places we came from.

We were introduced to the students of different grades and we have visited the school, our children could interact with the children from the other groups trying to know each  other better. 
Elevii au avut șansa de a monta un puzzle impreună. Prin cooperare au reușit să coloreze și sa unească piesele de puzle reprezentând Mitul Europei.

Students were divided in cooperative  groups so they could paint and connect pieces of the puzzle ”The myth of Europe” and they have done great work. 

Am învățat despre teatrul umbrelor.

Elevii și-au însușit cunoștințe prin artă, iar profesorii au ințeles arta ca un instrument puternic de a preda având elevul in centrul procesului de învățare. 

Elevii au cunoscut personaje mitologice prin intermediul teatrului și au fost invițați să puna in scena ceea ce au văzut și ce au auzit. Elevii au lucrat pe grupe și și-au creat propriile personaje.

Am vizita Casa Umbrelor.

We have learned about Shadow Theatre.

Students have enriched their knowledge through art and the teachers understood art as a powerful tool to teach with students as the center of the learning process.

Not only have they met the characters of the play but they have also tried to imitate  them putting on scene their own play. All teams were involved in the theatrical play by imitating what have they watched and heard. They have also worked together in building figures.

We have visited The House of Shadow.
Pentru a ințelege contextul contemporan elevii au învățat despre istoria orșului, am vizitat Orasul Vechi si numeroase situri arheologice cum ar fi Situl arheologic din Filippi,  Muzeul arheologic din Avdera, Muzeul Arheologic din Salonic, Turnul Alb și Castelul Vechi.

In order to understand the contemporary situation we have also learned about the history of the town, we visited the Old Town, The Folklore Museum, the Archeological Site of Filippi, the Archeological Museum in Avdera, the Archeological Museum in Thessaloniki, The Old Castle, the White Tower.Elevii au putut face schimb de informații, au descoperit cantece asemanătoare pe care fiecare dintre ei le fredonează și le-au cantat împreună, au dansat împreună, și și-au îmbogățit cunoștințele despre cultură, civilizație și literatură prin artă și teatru. Au  juct jocuri educative in curtea școlii pentru a interacționa cu cat mai mulți elevi si pentru a se cunoaste mai bine.

Students had their time in exchanging information , discovered songs that each of them used to sing in their own country  and  sang together, danced together and they enriched their knowledge on history, culture, literature and civilisation through art and theatre. They have played educational games in the school yard so they could know each other better.


Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

This is how we lived it

Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

Solving conflicts

Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

Welcome to Romania

In perioada 15-21 May 2022 elevii din comuna Varias, România
au avut oportunitatea de a interacționa cu elevi din tările partenere, Spania
și Grecia multumită proiectului Erasmus + KA229 
”Enrichment is the result of meeting”. Italia a fost alaturi de noi
realizand activitatile online.

From 15th to 21st of May 2022 students
from Vraiaș, Romania had the chance to interact with students from partener
countries , Greece and Spain, thanks to project Erasmus + KA229  ”Enrichment
is the result of meeting”. Italian children were with us doing the

activities online.

Elevii de la
Scoala Gimnazială Variaș impreună cu elevii de la Școala Gimnazială Gelu au
fost nerăbdători să-i cunoască pe elevii participanți la mobilitate din țările
partenere, mai ales că pe unii dintre aceștia au avut ocazia să-i întâlnească
online cu o săptămână inainte in cadrul proiectului

Students from Scoala Gimnazială Variaș and Gelu were anxious to meet the project parteners,
especially the children who had the opportunity to meet some of the students on
our online meeting the previous week.

Activitățile abordate in România sunt legate de  multiculturalitatea etnică și religioasă intr-un mediu favorabil incluziunii. Activitățile de învățare au fost centrate pe cunoașterea caracteristicilor fiecărei religii, etnii și importanța Paștelui utilizând metode active de învățare. Elevii români, de diferite etnii și culte religiose, ghidați de profesorul de muzică au format o trupă muzicală și au incântat cu cantece specifice sărbătorii pascale și au intâmpinat partenerii cu cantecul Odă bucuriei. De asemenea, dansuri populare specifice fiecărei etnii au avut loc. Aceste activități păstrază tradițiile și demonstrează buna relatie intre oameni.

In Romania the activity approached was ethnic and religious multiculturalism as a successful way for INCLUSION. The learning activities focussed on knowing the characteristics of each religion, ethnic and the importance of Easter using active methodologies. Romanian students, belonging to different ethnics and religions  have given a short musical performance, under the guidance of a music teacher ( they have sang songs related to Easter and our guests were welcomed with the song named Joy to the world),enriched by folk dances specific to the existing ethnies. These activities keep the traditions and prove the good cohabitation of people in multiculturalism.

In timpul acestei mobilități elevii au participat activ la diferite ateliere de lucru cum ar fi: vopsitul de ouă, quilling, cum se prepară cozonacul, pictura pe sticlă și realizarea unei diorame pentru fiecare țară participantă. Pentru o mai bună ințelegere a activităților de invățare, au fost utilizate prezentări, filmulete realizate de elevi cu tradițiile de Paște, au fot utilizate metoda pălăriilor ganditoare și metoda cubului.

La activitățile din scoală au luat parte nu doar profesori și elevi ci și membrii ai comunității Variaș: părinți ai elevilor, preoteasa care ne-a ghidat la pregatirea aluatului pentru cozonac și toți angajații școlii.

During the mobility students actively participated at workshops as painting eggs, quilling, making sweetbread (cozonac), holly art-painting on glass, creating a diorama for each participating country

For the acquisition of new knowledge and key competences inclusive workshops with special needs students take place, learner-centred, students built their own learning. For the accomplishment of the learning activities there were  used presentations, films realized by chidren with Easter tradition, the Thinking Hats method and the Cube method were used. Primarul comunei Variaș, Nicolae Birău, a intampinat musafirii alături de elevii și profesorii școlii și ne-a găzduit in ziua de marți la primărie unde a prezentat pe scurt activitătile legate de comunitatea noastră unde trăiesc in armonie români, sârbi, ucraenieni, nemți, unguri și romi. De asemeneta a raspuns deschis curiozităților elevilor legate de munca sa.

Not only the students and the teachers were involved in the activities but also members from Variaș community as parents, and the priestess who guided students in making the dough for the sweetbread and all schools’ employees. The Village Mayor, Nicolae Birău, has also greeted our guests on the first day, and on Tuesday he has invited us to his workplace where he has shortly presented our community, in which in harmony live: Romanians, Serbians, Hungarians, Germans, Ukrainians and Gypsies. He has also answered openly to students curiosities about his work.

Hooly art

Au avut loc intâlniri cu preoți reprezentanți ai cultelor: Ortodox pe rit vechi și nou, catolic, baptist și penticostal pentru a afla mai multe informații despre tradiițiile și obiceiurile de Paște a fiecărui cult și pentru a afla cum membrii acestei comunități trăiesc in armonie. De asemenea am vizitat bisericile reprezentative fiecărui cult din comunitatea noastră. Toate activitățile evidentiază faptul că biserica are un rol important in dezvoltarea elevilor și in inlăturarea stereotipurilor etnice și religioase. Elevii au scris eseuri cu titlul ”Easter in my family” pentru a împărtăși experirnțe.

Meetings with the clergymen belonging to  old and new rite Orthodox, Catholic, Evangelical, Lutheran and Pentecostal religion took place to get extra information gathered by the students. Visits at churches belonging to each religion were organized as outdoor learning tasks. Parents and church representatives presents the Easter traditions. Students write essays with the title “Easter in my family” to share their background. All the activities  render the ways in which the church is involved in the students’ personal development and the diminish of ethnic and religious stereotypes.

A avut loc și o scurtă vizită de studiu la Mureș. S-au utilizat metode non-formale de învățare, precum starburst, diferite jocuri pe grupe. Elevii au avut șansa să interacționeze in grupe ghidați de profesori. Activitățile au fost evaluate printr-un chestionar aplicat participanților. Eseurile au fost imbunătățite și cuprinse intr-o broșură cu titlul ”The multiculturalism of Easter”. Unele activități au avut loc și in afara programului școlii, aceste activități fiind considerate parte din curriculum și a procesului de învățare.

Short study visit at Mures was organized. Non formal learning methods were used: Starburst, games, guided research. The activities were evaluated through satisfaction questionnaires applied to the participants. As a product, the written essays were improved and gathered in an illustrated brochure with the title “The multiculturalism of Easter “.The multicultural program for Inclusion was directly observed and as a consequence spread through the partners. We ensure the normal development of the Romanian classes by organizing activities with the teachers’ supervision of students in small groups. Some activities were performed out of the school timetable. Partner schools consider these activities as part of the curriculum and the learning process.

Partenerii au avut șansa de a cunoaște și orașul Timișoara și de a da  un tur cu vaporasul pe râul Bega.  A avut loc și o întâlnire cu subprefectul Timișului , domnul Sorin Gabriel Ionescu și cu doamna Aura Danielescu, Inspector General Timiș care ne-au primit cu amabilitate și au apreciat imlicarea in aceste proiecte bnefice elevilor.

Partners were taken to a guided visit in Timișoara. Meeting with the county vice-reeve Mr Sorin Gabriel-Ionescu and Mrs. Aura Danielescu the General Inspector of Timis County took place who kindly welcomed our visitors and appreciated our implication to Erasmus+  projects for students benefits. They had also the chance to go on a Bega Boat Tour.

Elevii, care sunt beneficiarii acestor proiecte, și-au imbogățit cunoștințele despre religie, cultura, traditiile și obiceiurile din alte țări, au facut abstracție de diferențe și au găsit asemănărille intre ei fără să țină cont de stereotipuri etnice și religioase. Ei și-au dezvoltat abilitățile sociale și au legat relații de prietenie, au experimentat toleranța și  respectul ca definitorii pentru multiculturalitate, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare intr-o limbă străină.

The students, who are the most important beneficiaries: enrich their knowledge on the religion, culture, traditions and customs from other countries, put aside the differences and find the similarities between them, no longer keep in their minds the ethnic and religious stereotypes, develop their social abilities and those of establishing relationships, experience tolerance and respect as the unique succes of multiculturalism, develop their speaking skills in a foreign language.

The teachers: experience an succesful multicultural learnig context, learn new teaching techniques regarding the outdoor education, develop their working abilities in groups with unknown people, become more open-minded and tollerant, exchange multicultual acceptance and tolerance good practice.

The local community from each country: benefit from the experiences that the participants have come across, after the dissemination activities show more appreciation towards the school and the teachers’ activity.

Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

How was your week?

How was your week?

Students  have filled up some forms on how do they feel during school breaks for an entire week in order to find the main conflict between them so they can find a solution for it.

Cum te-ai simtit saptamana asta?

Elevii, timp de o saptamana, au completat un chestionar legat de conflictele ce apar intre ei in timpul pauzlor pentru a afla care este cel mai frecvent si sa decida ulterior cum sa rezolve aceste conflicte.

After one week students recorded the results.

Dupa o saptamana, dupa ce au strans chestionarele, elevii au centralizat rezultatele.

After the results they reached to the conclusion that insults are the main conflict between them. They have met and started to find solutions to the conflicts. They have first thought about a solving patrol formed of two or three children walking around the corridors trying to identify potential problems. They have realized that they need a mentor – a teacher – a person who can help them to deal with the conflict – when they have done everything from their side to solve the conflict.

Dupa rezultate, elevii au realizat ca: conflictul cel mai frecvent printre ei este – insulta. Elevii s-au intalnit si au incercat sa gaseasca cele mai bune solutii pentru a face fata conflictelor. Initial s-au gandit la o patrula pentru intampinarea problemelor, formata din doi sau trei elevi care sa se plimbe pe coridoare in timpul pauzelor si sa identifice posibilele conflicte. Elevii au optat pentru ajutorul unui menor – un profesor, care  sa ii ajute in situatiile care nu pot fi controlate de ei, sau cand au epuizat toate incercarile de a rezolva un conflict.

A behaviour agreement was created – ten  steps to follow in order to manage students’ behaviour.

S-a creat un document cu zece pasi de urmat in rezolvarea unui conflict.

Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4

Mobility in Carrara

Journey to Italy – Welcome in Carrara

Here we are in our journey to Marina Di Carrara preparing to fly with Lufthansa and Air Dolomiti airlines. It took us 1h and 30 min to fly from Timișoara to Munchen , and about an hour to and from Bologna. We have travelled by train from Bologna to Carrara and, after a long journey, we have finally met the two teachers from Italy who guided us the whole journey.

Călătoria înspre Italia – ”Bine ați venit în Carrara”
(escală în Munchen)

Am călătorit prin intermediul companiilor  aeriene Lufthansa și Air Dolomiti . Durata zborului către/înspre Munchen  :  aprox.1 oră şi 30 minute cu escală în Munchen ,iar durata zborului către/înspre Bologna:    aprox. 1 oră . De la Bologna la Carrara am călătorit cu trenul. După o lungă călătorie, am fost întâmpinate de doua dintre profesoarele din Italia, care ne-au ghidat pe întreaga perioadă a vizitei.

 

”Welcome in Carrara”

Here we are, finally, all together willing to know each other and share our experience in pandemic time. In our first day, the pupils have warmly received us with welcoming songs and presents for all the partners. We have met the School Principal and the team from Italy and visited the Infant, Primary and Secondary Schools so we could notice how they assure inclusion for the children with disabilities.

Iată-ne , în sfârșit, adunați cu toții, față în față, dornici de cunoaștere și de împărtășire a experiențelor noastre avute pe timp de pandemie. În prima zi din mobilitate, am fost întâmpinați cu o atmosferă caldă din partea copiillor și cu cantece de bun venit și cadouri pentru fiecare țară parteneră.  Ne-am întâlnit cu directorul școlii și echipa din Italia și am am vizitat școala primară, școala gimnazială și grădinița pentru a observa cum se asigură incluziunea copiilor cu CES și dizabilități din scoală.

Here we had, for the first time, the chance to have direct contact with the working method coding and its beneficial use in classroom. This method was introduced gradually, from its easiest way to use . When we got used to what coding is, we have passed to using ROBOTS – ”BEE-BOOT and CUBETO”, robots the teachers use to keep learning fun and engaging.

We had the pleasure to see kids in the Primary playground using the initial coding to put into practice their knowledge about healthy eating through an original game.

Every activity was followed by a group-work, each country had to apply what had been learnt following the pandemic rules and distances.

Aici am avut pentru prima data șansa de a cunoaste metoda de predare prin codare și care sunt beneficiile acestei metode atunci când este utilizată la clasă. Această metodă ne-a fost prezentată pas cu pas, de la forma cea mai simpla de utilizare . După ce am pus bazele acestei metode, am trecut la utilizarea robotilor ”BEE-BOOT și CUBETO” ,folosiți de profesori  pentru a-i învăța pe elevi intr-un mod distractiv și atrăgător folosind această metodă.

Am avut plăcerea de a urmări un grup de elevi care ne-a arătat in curtea școlii, folosind metoda intițială de codare, cum identifică ei mancarea sănătoasă printr-un joc original.

La fiecare activitate am lucrat pe grupe, fiecare țară parteneră constituind o echipă respectand normele acestei perioade.

 

 

After we were gradually introduced the materials used especially by Infant and Primary kids, we were introduced to SRATCH. With this computer program children can create their own stories , games and animations. In this process, they learn to solve problems, design projects, and express themselves creatively through the computer.

După ce ne-au fost introduse toate aceste materiale gradual folosite mai ales de copii  de grădiniță și școala primară, a urmat prezentarea site-ului Scratch. Acest program iți permite sa creezi propriile povești interactive, jocuri și animații. Elevii invață să rezolve probleme, să creeze proiecte și să se exprime intr-un mod creativ folosind calculatorul.

 Once we understood how this program functions, it was our turn to show what we have learned. So we had to put ourselves in the place of the student and feel how the learning is created using all these methods.

 

De indată ce am înțeles cum funcționează acest program, a fost randul nostru să punem în practică ceea ce am învățat, să ne punem in locul elevului și să simtim pe propria piele beneficiile acestor metode.

During our visit to Carrara we were invited by the Mayor, Francesco de Pasquale, to a welcome ceremony at Carrara Avenza.

In the last day we were given the diplomas and gifts from the school and we were pleased to listen to a concert given by the Orchestra made up by Secondary school students and teachers.

In timpul vizitei noastre, am fost invitați la o ceremonie de bun venit de domnul primarul , Francesco e Pascuale din Carrara Avenza.

Iar la  final, după ce  ne-au fost inmânate diplomele și am primit cadouri de la școală, am fost plăcut surprinși de concertul dat de Orchestra alcatuit din  elevi de la scoala gimnazială și profesori.

 

Total Page Visits: 6184 - Today Page Visits: 4
error: Content is protected !!