P26 Conclusions and Evaluation of the project: Experiences of our participants

We have gathered all the experiences from all the sectors that have been part of the Erasmus+ KA229 ” Enrichment is the result  of meeting” to have real opinions and value the development of the project.

Here, in this photo book you will find the four countries, Greece, Italy, Romania and Spain, and  in each one the opinions of the teachers, school staff, families involved in the mobilities,members of the direction teams and every member of the educative community.

It is a great resource to value the experience and hard work done in this project.

Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

Mobility C4 to Italy -Marina di Carrara from the 12th to 18th March 2023

Elevi de gimnaziu de la Scoala Gimnaială Variaș, au luat parte la această activitate a proiectului Erasmus KA229 ”Enrichment is the result of meeting”

Am fost primiti cu căldură de către elevii de la Scoala Taliercio care ne-au incântat auzul cantand  muzică instrumentală, prezentându-ne corul școlii si ehipa de teatru .

Students from Scoala Gimnazială Variaș took part in this mobility of the Erasmus project KA229 ”Enrichment is the result of meeting”.

There were welcome activities with songs, drama and Taliercio School Orchestra music.


Toti elevii și profesori au luat parte la lectiile de muzică instrumentală, fiecare diintre noi a avut ocazia să incerce sa cante la cate un instrument.

All the students and teachers took part in an Orchestra music lesson, we sang and play a musical instrument.

Elevii au avut parte de ateliere de lucru – vanatoarea de comori- și jocuri educative cu scopul de a se cunoaste mai bine și de a interacționa unii cu alții.

Students took part in workshops -treasure hunt- and educational games in order to interact and to know each other better through playing.


Vizita in Carrara – am vizitat cariera de marmura

Am vizitat orasul Carrara si primarul municipiului pentru a discuta despre cultura și incluziunea in comunitate.

Visit to Carrara – Students and teacher visited the marble quarries and the city of Carrara.

Visit Carrara Municipality and the mayor to talk about inclusion and culture in their city.


Elevii din Carrara auu fost tutori in activitati de la persoana la persoana in utilizarea noilor tehnologii și robotică. Ei au utilizat calculatorul (folosind Scratch) si roboți pentru a crea  povesti digitale ale propriilor povesti.

Students from Carrara were tutors in peer to peer activities with new technologies and robots. hey used computers and robots to create digital storytelling of their stories.

Au avut loc ateliere de lucru unde au fost utilizate noile tehnologii , codare și robotică.

Workshops about inclusion using new technologies, Coding and Robotics.


Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

PHOTOGRAPH CONTEST ABOUT DIVERSITY A20/CONCURS DE FOTOGRAFIE DESPRE DIVERSITATE

At this activity from Erasmus project KA229 “Enrichment is the result of meeting”, at Scoala Gimnaziala Varias teachers, students and families  participated in the photo contest about diversity with pictures that show diversity and the inclusion from their own point of view.

La aceasta activitate a proiectului Erasmus KA229 ”Ne intalnim, Ne reunim, Ne dezvoltăm” , desfășurată la Școala Gimnazială Variaș , elevi, profesori și părintii elevilor au participat la un concurs de fotografie despre diversitate și incluziune după percepția lor.

Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

Live under my skin: Be like me

Normal
0

21

false
false
false

ES
X-NONE
X-NONE

In the activity P24 al the schools have worked
on inclusion and diversity. Students have been part of activities under the
title “Live under my skin: Be like me”. The Spanish school has Autism
Development Program together with a General Development Disorder program, they
will provide materials.

Students have being conscious of the
difficulties of disabled people.

They have known how blind people manage to
move around or how they managed to read using the Braille alphabet.

 

We have used videos to show students how
pupils with autism can hear sounds very loudly and what is normal for us will
be disturbing for them (voice level at class when working with will help them
to know how they will behave under their circumstances).

 

All the schools have looked for braille adaptations
and pictograms in their cities and have taken photos of them

They have also written some conclusions about
these adaptations that have being gather together in this digital book.

Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

WEAR MY SHOES

Wear my shoes- exposition

Considerăm de o mare importanță  să creăm în școala noastră un context co-educativ, iar pentru a face acest lucru am organizat o exoziție artistică cu titlul ”Wear my shoes” (Poartă-mi pantofii!)

Elevii și-au expus lucrarea atât la Școala Gimnazială Variaș cât și la Scoala Gimnazială Gelu pe data de 28 Noimbrie 2022.

We consider of great importance to create a co-educative context in our schools, so in order to create it we organized an Artistic Exposition under the title “Wear my shoes”. The students exposed their work both at Scoala Gimnazială Variaș  and Scoala Gimnazială Gelu (its structure) on 27th of November 2022.

 

Elevii s-au intâlnit de cateva ori pentru a cauta și discuta despre egalitate si discriminare.Ei  au investigat mai intâi lucrarea artistei Leung Mee Ping- ”Memorize the future” și care este principalul motiv pentru această lucrare. Cu colaborarea profesorilor de diferite materii din școala noastră : educație socială, desen,istorie, limba romană, elevii au investigat și au discutat despre  dificultățile pe care le întâmpină femeile din țara noastră zi de zi legate de discriminare.

Several meetings took place where children did research work about real equality. They have first investigated the work of the artist Leung Mee Ping “Memorize the future” and the main reason for this artistic work.  With the collaboration of Art teacher, social education teacher and teachers of other  different subjects in our school students have investigated the difficulties that women can have on their daily life dealing with discrimination.

Expoziția s-a făcut la școală, la intrarea in curtea școlii, unde membrii comunității au putut vedea expoziția. Expoziția realizată de elevii școlii a fost prezentată și la Târgul de Crăciun, târg organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă de elevii Scolii Gimnazile Gelu, unde au fost invitați toti membrii comunității, atât din Gelu cât și din Variaș, iar acestia au putut veda și munca elevilor școlii noastre. 

The exposition was made at school, in front of the entrance where all parents and members of community could watch it. With the occasion of winter holidays there was also a Christmas Fair organized by Scoala Gimnazială Gelu where all members of community  Variaș and Gelu were invited and they could watch the exposition created by their children, the children of our school.

Mesajele găsite de elevi au fost scrise atât în română cît și in engleză, iar acestea sunt urmatoarele:

The message written on the cards were written both in English and Romanian and were the following:

 • ÎN ANUMITE DOMENII FEMEILE SUNT PLĂTITE MAI PUȚIN DECÂT BĂRBAȚII DEOARECE SUNT CONSIDERATE MAI SLABE.
 • IN SOME AREAS WOMEN ARE PAID LESS THAN MEN BECAUSE THEY ARE CONSIDERED WEAKER.
 • FEMEILE SE CONFRUNTĂ MEREU CU PRESIUNEA LEGATĂ DE ÎNFĂȚIȘARE FIZICĂ, DIFERENȚA DE AȘTEPTĂRI, HĂRȚUIREA ÎN MEDIUL ONLINE
 • IN THE ONLINE ENVIRONMENT, MORE AND MORE MEN HARASS WOMEN. ABOUT 80% WOMEN ARE HARASSED ONLINE.
 • INCĂ SE CONSIDERĂ CĂ DOAR FEMEILE TREBUIE SĂ SE OCUPE DE TREBURILE CASNICE
 • MEN BELIEVE THAT WOMEN MUST TIDY UP, TAKE CARE OF THEMSELVES AND MAY ALSO HAVE A JOB.
 • FEMEILE AU UN GRAD SCĂZUT DE OCUPARE PE PIAȚA MUNCII ȘI SE CONFRUNTĂ DES CU SITUAȚII DE DISCRIMINARE LA ANGAJARE – FEMEILE INSĂRCINATE IȘI GĂSES GREU UN LOC DE MUNCĂ.
 • WOMEN OCCUPY A WEAK PLACE ON THE LABOUR MARKET AND THEY ARE DEALING WITH DISCRIMINATORY SITUATIONS WHEN THEY APPLY FOR A JOB – PREGNAT WOMEN FIND IT DIFFICULT TO GET A JOB
 • APROPAE 1,2 MILIOANE DE FEMEI DIN ROMÂNIA CUNOSC VIOLENȚA DOMESTICĂ.
 • ALMOST 1.2 MILLION OF WOMEN FROM OUR COUNTRY HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE.
 • DOR 30% DINTRE MEMBRII PARLAMENTELOR NAȚIONALE SUNT FEMEI.
 • ONLY 30% OF THE MEMBERS OF PARLIAMENT ARE WOMEN.
Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

Mobility to Greece -9th -15th October

Bine ati venit in Grecia!

Un grup de elevi de la Școala Gimnazială Variaș, însoțiți de profesori, au fost implicați in activități de mobilitate din cadrul proiectului Enrichment is the result of meeting, in Grecia in perioada 9-15 Octombrie 2022. Am ajuns intr-o țară plină de istorie și am fost primiți călduros de catre toți elevii și profesorii de la 7th Primary School din Xanthi, Grecia. 

Elevii greci ne-au întâmpinat și ne-au incântat cu o piesă de teatru denumită ”Mitul Europei”. După acest moment fiecare țară parteneră au facut o prezentare a  țării și a  orașului/satului de unde provenea fiecare. In felul acesta elevii au reusit să se cunoască mai bine și să gasească asemănări sau deosebiri față de locurile de unde provin.

Ne-a fost prezentată școala și clasele, iar copii au putut interacționa unii cu alții pentru a se cunoaște mai bine.

A  group of students from  Școala Gimnazială Variaș, together with their teachers were involved in  mobility activities within Enrichment is the result of meeting project. We arrived in a Country full of history and we were well received by all the students and teachers from 7th Primary School of Xanthi, Greece. Greek children welcomed us with a theatrical play ”The myth of Europe” . We all have made a short  presentation of our country and our city and could see similar or different aspects about the places we came from.

We were introduced to the students of different grades and we have visited the school, our children could interact with the children from the other groups trying to know each  other better. 
Elevii au avut șansa de a monta un puzzle impreună. Prin cooperare au reușit să coloreze și sa unească piesele de puzle reprezentând Mitul Europei.

Students were divided in cooperative  groups so they could paint and connect pieces of the puzzle ”The myth of Europe” and they have done great work. 

Am învățat despre teatrul umbrelor.

Elevii și-au însușit cunoștințe prin artă, iar profesorii au ințeles arta ca un instrument puternic de a preda având elevul in centrul procesului de învățare. 

Elevii au cunoscut personaje mitologice prin intermediul teatrului și au fost invițați să puna in scena ceea ce au văzut și ce au auzit. Elevii au lucrat pe grupe și și-au creat propriile personaje.

Am vizita Casa Umbrelor.

We have learned about Shadow Theatre.

Students have enriched their knowledge through art and the teachers understood art as a powerful tool to teach with students as the center of the learning process.

Not only have they met the characters of the play but they have also tried to imitate  them putting on scene their own play. All teams were involved in the theatrical play by imitating what have they watched and heard. They have also worked together in building figures.

We have visited The House of Shadow.
Pentru a ințelege contextul contemporan elevii au învățat despre istoria orșului, am vizitat Orasul Vechi si numeroase situri arheologice cum ar fi Situl arheologic din Filippi,  Muzeul arheologic din Avdera, Muzeul Arheologic din Salonic, Turnul Alb și Castelul Vechi.

In order to understand the contemporary situation we have also learned about the history of the town, we visited the Old Town, The Folklore Museum, the Archeological Site of Filippi, the Archeological Museum in Avdera, the Archeological Museum in Thessaloniki, The Old Castle, the White Tower.Elevii au putut face schimb de informații, au descoperit cantece asemanătoare pe care fiecare dintre ei le fredonează și le-au cantat împreună, au dansat împreună, și și-au îmbogățit cunoștințele despre cultură, civilizație și literatură prin artă și teatru. Au  juct jocuri educative in curtea școlii pentru a interacționa cu cat mai mulți elevi si pentru a se cunoaste mai bine.

Students had their time in exchanging information , discovered songs that each of them used to sing in their own country  and  sang together, danced together and they enriched their knowledge on history, culture, literature and civilisation through art and theatre. They have played educational games in the school yard so they could know each other better.


Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

This is how we lived it

Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3

Solving conflicts

Total Page Visits: 11514 - Today Page Visits: 3
error: Content is protected !!